Main
Dieet & voeding bij ADHD

meisje boterhammenDoel van het onderzoek

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aanpassen van voeding d.m.v. een dieet op de korte termijn effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In het huidige project onderzoeken wij of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de lange termijn en of een dieetbehandeling ook als vast onderdeel van de behandeling aangeboden kan worden binnen de GGZ. Het doel van de studie is de lange termijn effectiviteit na te gaan van twee in potentie effectieve dieetbehandelingen in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Wij willen de volgende vragen beantwoorden:

  • Bij welke kinderen is een dieet werkzaam, en bij welke kinderen de gebruikelijke zorg?
  • Hoe is de werkzaamheid van een dieet na 1 jaar?
  • Hoe kunnen we verklaren dat de behandeling effectief is?
  • Welke kosten brengt deze behandeling met zich mee?

We zullen 220 kinderen vragen deel te nemen. De deelnemers krijgen ofwel de gebruikelijke zorg ofwel een dieet als behandeling aangeboden. Alle deelnemers worden 1 jaar lang gevolgd om nauwkeurig in kaart te brengen hoe het met ze gaat. Dit biedt ook de mogelijkheid de effectiviteit in kaart te brengen van de reguliere zorg die geboden wordt. Naast de standaard vragenlijsten zal er een breed scala aan metingen worden gedaan om vast te stellen bij wie een dieet werkt, waarom en hoe goed het vol te houden is. Bij de knop ‘TRAJECT’ leest u meer over hoe het traject eruit ziet, welke metingen er plaatsvinden en over het onderzoeksgedeelte naar de biologische werking.