• Trace project

frr

Lees hier tips van deelnemers!

Het TRACE onderzoek ging in de afgelopen periode op zoek naar welke factoren helpend zijn bij het volhouden van het dieet. De deelnemende ouders en kinderen hadden volop goede tips! Namens onze TRACE deelnemers:meisje boterhammen

Een top 6 golden rules voor het volhouden van een dieetbehandeling!

1. Doe het samen

Een dieet volgen betekent nieuwe dingen proeven. Soms is het verrassend lekker en soms ook niet. Belangrijk is dat je het samen gaat ontdekken. Onze deelnemers vertellen dat de kans op terugvallen op oude gewoonten het kleinst is als de ervaring gedeeld wordt. Samen sta je echt sterker!

2. In control

Wist je dat je per dag ongeveer 200 keuzes maakt over eten? Ontbijt ik brood of yoghurt? Appel of banaan? Noten of cruesli? Het feit dát je keuze hebt, is belangrijk. Des te meer voor de kinderen die zich aan een dieet moeten houden.
Ouders en kinderen geven aan dat bijvoorbeeld het hebben van een overzichtje in de keuken, heel helpend is. Hierop geeft een kind na het eten aan of het lekker (groen), gewoon (oranje) of vies (rood) was. Ouders en kinderen kunnen aan de hand van zo’n overzichtje samen beslissen welke boodschappen er gedaan moeten worden en wat er die week gegeten wordt.  

3. Eyes on the prize

Het hebben van een duidelijk doel is belangrijk. Ouders en kinderen moeten voorafgaand aan de start hierover een goed gesprek hebben gehad met elkaar. Hoe lang gaan we dit dieet volhouden? En is dit inzichtelijk gemaakt voor het kind, bijvoorbeeld door middel van een kleine kalender?
Worden er tussentijdse beloningen afgesproken? Of alleen wanneer de afgesproken tijd volgemaakt is? Soms is het voldoende beloning voor een kind als zij/hij verbetering bemerkt, bijvoorbeeld beter kunnen concentreren of beter kunnen slapen. Maar sommige kinderen hebben een meer concrete of kortere termijn beloning nodig.

4. Timing is key

Het integreren van een nieuwe levensstijl kost tijd. Team TRACE raadt het daarom altijd af om te starten met een dieetbehandeling in een drukke of juist vakantieperiode. Ouders geven aan dat het hebben van inzicht in hun agenda belangrijk is bij het integreren van nieuwe gewoonten. De ouders die het dieet goed volhouden geven aan dat zij in het begin bewust tijd in plannen om bijvoorbeeld op meer plekken boodschappen te doen en langer de tijd nemen om nieuwe gerechten te bereiden.

5. Wees beschikbaar

Het krijgen van medewerking in de omgeving (op school, bij familie, vriendjes) vinden onze deelnemers het lastigst. De ouder is in deze situaties meestal niet nabij en een vergissinkje is dan al gauw gemaakt. De ervaring leert dat de moeilijkheid veelal niet in de onwil of onkunde van de omgeving zit, maar in het gebrek aan kennis. ‘Wat mocht nou ook alweer wel? Wat niet? Moeder heeft het gezegd, maar ik weet het niet meer…’ Ouders die dit hebben meegemaakt adviseren: Voorzie de omgeving van de noodzakelijke informatie en geef aan dat je beschikbaar bent voor vragen.


6. Geduld is een schone zaak

Een dieetbehandeling volgen kan een grote verandering betekenen voor ouders en kinderen. Bewust de tijd nemen om veranderingen in de dagelijkse gang van zaken te integreren is belangrijk. Na enige tijd merken ouders en kinderen dat de nieuwe dingen al min of meer ‘gewoon’ zijn geworden en vanzelf gaan. Wat staat een succesvol behandeltraject dan nog in de weg?

TRACE deelnemers geven aan dat geduld de belangrijkste sleutel tot succes is. Sommige kinderen geven al na enkele dagen aan zich rustiger te voelen. Dat vormt een grote bekrachtiging om door te zetten. Andere kinderen moeten veel langer wachten tot het volhouden van het dieet zich lijkt te lonen. Wanneer een gezin zich dan samen sterk blijft maken om de nieuw ontdekte voedingsmiddelen en gerechten te eten, geen pauzes te nemen en aandacht te blijven vragen voor het dieet in de omgeving, dan kijken ook deze kinderen en ouders na afronding van het traject er dankbaar op terug!

 

 

Nieuws

Studieprotocol TRACE gepubliceerd

In het tijdschrift BMC Psychiatry

Lees meer...

Artikel voeding & gedrag

Verschenen in Vox magazine

Lees meer...

ADHD en een dieet volhouden? Zeker!

Lees hier tips van deelnemers!

Lees meer...

 

Deelnemende centra

karakteraccaretriversumrivm

Sponsors

 Horizon 2020newbrainnutrition logo